Aars Amatør Astronomer

Neptun

Niende (dværg)planet fra Solen i 5,9 milliarder km afstand
 
Diameter: 2.300 km (ca. 0,18 gange Jordens diameter)
Masse: 1,31022 kg (ca. 0,0022 gange Jordens masse)
Massefylde: 2,03 kg/m3
Overfladetemperatur: -210 oC
Banelængde om Solen: 1,5∙1020 km
Hastighed i banen om Solen: 5,4 km/s
Længde af Uranus-år: 248,5 jordår
Længde af Uranus-døgn: 6,4 jorddøgn
Antal kendte måner: 1

Pluto er en af Solsystemets fem dværgplaneter. Pluto er så langt fra Solen, at en iagttager på Pluto ikke ville opfatte Solen som andet end en meget klar stjerne. Dværgplaneten følger en langstrakt, elliptisk bane, som hælder 17,2° mod Jordens baneplan. Den blev første gang iagttaget i 1930. Uregelmæssigheder ved Uranus' bevægelse kunne forklares ved en tyngdemæssig påvirkning fra et endnu fjernere planet-lignende legeme end Neptun. Beregninger førte frem til en formodet bane for denne endnu ikke sete planet, og ved fotografiske optagelser lykkedes det for første gang at lokalisere og se planeten fra Lowell observatoriet i Arizona. I 2006 fik Pluto betegnelsen dværgplanet fordi en ny planetdefinition blev vedtaget.


På grund af banens store exentricitet vil Pluto i 20 år af dens 248,5 årige omløb om Solen faktisk være tættere på Solen end Neptun. Pluto kan næsten betragtes som en dobbelt-dværgplanet idet dens måne, Charon, (opdaget i 1978) er Solsystemets største måne i forhold til planeten. Charons diameter er ca. halvdelen af Plutos. Plutos overflade er dækket med metan-is, medens Charon er dækket af vand-is.

 

 

 

NB! Du har nu bevæget dig gennem solsystemet fra Solen til dens yderste planet Pluto. I planetstiens målestoksforhold vil det sige ca. 6 km, svarende til ca. 6 milliarder km i Universet. Ønsker du at fortsætte og bevæge dig uden for vort Solsystem f.eks. til Solens nærmeste nabostjerne, Proxima Centauri, så befinder den sig ca. 4,3 lvsår fra Solen, svarende til ca. 40.000 milliarder km. I planetstiens målestoksforhold skal du altså fortsætte ca. 40.000 km, hvilket vil sige en gang rundt om Jorden. God tur!