Aars Amatør Astronomer

Pluto

Niende planet fra Solen

Middelafstand fra Solen: 5,9 milliarder km
Banelængde om Solen: ?
Længde af Pluto-år: 248,5 Jord-år
Længde af Pluto-døgn: 6,4 Jord-døgn
Diameter ved ækvator: 2300 km (= 0,18 Jord-diameter)
Masse:1,3 x 1019 tons (= 0,0022 Jord-masse)
Middelmassefylde: 2,03 (vand: 1,0)
Skytemperatur -210° C
Antal kendte måner: 1


Pluto er så langt fra Solen, at en iagttager på Pluto ikke ville opfatte Solen som andet end en meget klar stjerne. Planeten følger en langstrakt, elliptisk bane, som hælder 17,2° mod Jordens baneplan. Den blev første gang iagttaget i 1930. Uregelmæssigheder ved Uranus' bevægelse kunne forklares ved en tyngdemæssig påvirkning fra en fjernere planet. Beregninger førte frem til en formodet bane for denne endnu ikke sete planet, og ved fotografiske optagelser lykkedes det for første gang at lokalisere og se planeten fra Lowell observatoriet i Arizona. På grund af banens store exentricitet vil Pluto i 20 år af dens 248,5 årige omløb om Solen faktisk være tættere på Solen end Neptun. Pluto kan næsten betragtes som en dobbelt-planet idet dens måne, Charon, (opdaget i 1978) er solsystemets største måne i forhold til planeten. Charons diameter er cå halvdelen af Plutos. Plutos overflade er dækket med metan-is, medens Charon er dækket af vand-is.


NB! Du har nu bevæget dig gennem solsystemet fra Solen til dens yderste planet Pluto. I planetstiens målestoksforhold vil det sige ca. 6 km, svarende til ca. 6 milliarder km i universet. Ønsker du at fortsætte og bevæge dig uden for vort solsystem f.eks. til Solens nærmeste nabostjerne, Proxima Centauri, så befinder den sig ca. 4,3 lvsår fra Solen, svarende til ca. 40.000 milliarder km. I planetstiens målestoksforhold skal du altså fortsætte ca. 40.000 km, hvilket vil sige en gang rundt om Jorden. God tur!